Hanna Larsson tilldelas stiftelsens 11:e stipendium – 2021

Hösten 2021, efter ett års uppehåll PGA pandemin, fick Hanna Larsson Göra Gotts stipendium för sitt arbete med organisationen Synlig Ohälsa samt hemsidan Opsynliga som båda riktar sig mot psykisk ohälsa.

Motiveringen löd:

2021 års Göra Gott stipendiat – gör skillnad för både personal och patienter i den hårt pressade sjukvården. Sällan har vår gemensamma jord stått inför så stora utmaningar som de senaste 18 månaderna. Det har varit en prövning och press för många, inte bara att leva isolerade från nära och kära, utan också av vårt sjukvårdssystem. Årets pristagare ryckte tidigt ut med hängivenhet och ideellt arbete för att minska trycket på sjukvården genom att samordna över 100 volontärer som hjälpte till på sjukhusen. I skuggan av pandemin har samtidigt en mörk och osynlig sjukdom växt sig allt större och starkare. En sjukdom som är en av vår tids största hälsohot och som inget vaccin i världen biter på. En sjukdom som gränslöst bryter ner dem som är vår framtid; unga människor. Redan 2014 rapporterade FHM att andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Det är fortfarande en sjukdom som är starkt förknippad med skam och misslyckande, både hos den drabbade och människorna i deras närhet. En sjukdom man inte pratar om. Årets pristagare skäms inte. Hen vet vikten av att våga prata för att kunna hjälpa andra. Genom sin förening Synlig Ohälsa och sajten Opsynliga riktar hen ljuset på problemen och ger dem som drabbats en röst och ett forum att dela sina erfarenheter i. Genom sitt initiativ tänder hon också ett ljus för oss anhöriga, vi förstår att vi inte är ensamma.

Stiftelsens 10:e stipendium går till Joel Hellermark, grundare av Sana Labs – 2019

AI som gör reell skillnad för unga:
Stiftelsen Göra Gott stipendium går i år till Joel Hellermark, grundare av Sana Labs.

Under 2017 lade 22-åriga Joel Hellermark grunden till att vem som helst kan lära sig vad som helst. Hans bolag Sana Labs har tagit sig an den stora utmaningen att individanpassa utbildning och erbjuder idag en maskininlärningsplattform som skräddarsyr digitala utbildningskurser. Joel har gett förutsättningar för att fler ska utbilda sig, mer, enklare och bättre. Därmed bidrar han till att Göra Gott och till en bra samhällsutveckling. Individanpassning gör inte bara att utbildningen bli mer effektivt utan framför allt mer tillgänglig. Inte bara för att den är digital och därför tillgänglig för alla som inte har nära till skolor och bra utbildningsplatser. Utan även till alla som har svårt att ta till sig ”skolsalsutbildningar” pga. språket eller andra inlärningshinder (läs- och koncentrationssvårigheter m.m.). I dag prenumererar utbildningsbolag i USA, Storbritannien och i Sverige på Sanas AI-plattform.

Joel Hellermark med check och diplom tillsammans med Göra Gotts styrelse och
grundare Kia Orback Pettersson, samt ceremonins utdelare Italio Masiello.

Joel Hellermark revolutionerar hela utbildningsbranschen redan vid 22 års ålder – det vill stiftelsen uppmärksamma och stödja, därför får Joel 2019 års Göra Gott stipendium.

Stiftelsen Göra Gott fyller 10 år i år, många av de gångna årens stipendiater har fortsatt göra stora avtryck för en god samhällsutveckling. Bland stipendiaterna kan nämnas Lina Thomsgård (2010), Smiling Cashew (2015), Merhdad Mahdjoubi (2016), och Heja Livet (2017).

Idén till Stiftelsen Göra Gott växte fram ur instiftaren, Kia Orback Pettersson, tankar kring de framtida utmaningarna som väntar unga. För de som ska ta vid, utveckla och möjliggöra att vi kan fortsätta leva i en härlig värld, så är utmaningarna dessvärre många. Goda förebilder är ett viktigt inslag för att man ska lyckas med utmaningar. Att få unga människor att hitta förebilder bland andra unga människor för att se, bli inspirerade och motiverade av hur de klarat utmaningar som både kräver mod och styrka är alltså helt avgörande.

”Att nu återigen få dela ut ett stipendium till en ung förebild gör mig så glad och lycklig! Stiftelsens styrelse, som utser stipendiater, har än en gång hittat en mycket värdig stipendiet, som ger oss alla hopp och framtidstro. Det är min starka övertygelse är att dessa personer är superviktiga förebilder för alla unga!” – säger Kia Orback Pettersson. Årets utdelning sammanfaller med instiftarens 60 årsdag, stiftelsen startade som en 50 årspresent till henne själv, för att på så sätt kunna lyfta fram unga förebilder

Du kan läsa mer om Sana Labs här.

Emma Ivarsson & Marta Daboczi – 2018

För grundandet av The Victrix.

Foto: Copyright © Jörgen Orback, All Rights Reserved.

Den 17 april i år fick Emma Ivarsson och Marta Daboczi motta Göra Gotts 9:e stipendium för grundandet av en organisation som ska underlätta för kvinnor i Zambia att identifiera om de är drabbade av livmoderhalscancer.

Motiveringen lyder:

Kön är en faktor som påverkar hälsa och tillgång på sjukvård, så är det här i Sverige men ett än mer tydligt faktum är det i utvecklingsländer som Zambia. Zambia är ett av de länder som har högst antal drabbade av livmoderhalscancer i hela världen. Många bor på landsbygden och bland kvinnor i byarna är det svårt att få diagnos i tid för att kunna förhindra dödsfall, då det både är dyrt och näst intill omöjligt för många att ta sig in till kliniker för att testa sig.

26-åriga Emma Ivarsson och 29-åriga Marta Daboczi är mitt uppe i arbetet med starten av sin egen organisation, The Victrix, som ska underlätta för kvinnor att identifiera om de är drabbade av livmoderhalscancer. Med distribution av enkla självtest i Zambia ska fler kvinnor ges möjligheten till en behandling i tid. Årets Göra Gott stipendiater har identifierat ett utbrett, akut och mycket allvarligt problem och angriper det med innovation, mod och driftighet. Även om mycket arbete återstår bedömer styrelsen att detta projekt har potential att växa och därmed förändra situationen för många unga kvinnor i Zambia.

På bilden syns Emma Ivarsson som var på plats i Sverige för att motta stipendiet. Du kan läsa mer om Victrix organisationen här.

Emely Crona Stenberg – 2017

För grundandet av kvinnliga nätverket Heja Livet!

Stipendium2017_Emely och Caroline_förminskad

Foto: Copyright © Sofie Stenmark, All Rights Reserved.

Med hängivenhet, engagemang och hoppfullhet har Emely initierat och drivit nätverket Heja Livet. En samlingsplats på Facebook för kvinnor med närmare 40,000 medlemmar där kvinnor är med varandra, inte emot varandra. En plats där medlemmar uppmuntrar och lyfter fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, en plats där tabun lyfts och idéer kommer till liv. Heja Livet har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ett varmare sociala medier klimat i en annars hård och kravfylld samtid och denna prestation uppfyller till fullo Stiftelsen Göra Gotts kriterium på en värdig stipendiat. Emely har med Heja Livet förverkligat och drivit fram en idé som hon själv trott på samtidigt som hon verkar för en god samhällsutveckling och kommer på så sätt att fungera som viktig förebild för många andra unga.

På bilden syns Emely tillsammans med Caroline Levy som idag hjälper Emely att driva nätverket.

Läs mer om Heja Livet här.

Antonia von Euler – 2016

För grundandet av företaget Young Art.

JKassel_antoniaveulerwebb1

Foto: Copyright © Antonia von Euler, All Rights Reserved.

Antonia von Euler fick stiftelsen Göra Gotts stipendium år 2016 för grundandet av konstbyrån Young Art. Young Art är en verksamhet som utmanar den etablerade konstmarknaden genom att lyfta den unga konstscenen. Detta görs bland annat genom konstkoncept som sammanför ung samtidskonst med etablerade varumärken, företag och organisationer. Genom att erbjuda två plattformar – en fysisk i form av ett galleri, och en digital i form av en webshop – tillgängliggör Young Art konst samtidigt som de synliggör en ny generation konstnärer. Deras arbete skapar också möjlighet och arbetstillfällen för unga konstnärer och kreatörer samt möjliggör för en ny generation konstköpare.

Läs mer om Young Art här.

Mehrdad Mahdjoubi – 2015

För sitt initiativ och teknikutveckling i det egna företaget Orbtial Systems.

Mehrdad Mahdjoubi

Mehrdad Mahdjoubi – innovatör och miljövän – fick Stiftelsen Göra Gotts stipendium 2015 för sin banbrytande dusch som uppmärksammats världen över. Den patentskyddade tekniken som Mehrdad Mahdjoubi utvecklat återvinner vatten för användning i hushållsprodukter. Den möjliggör ett av världens mest avancerade och effektiva duschsystem som sparar över 90 procent vatten och 80 procent energi samtidigt som vattnet blir renare än vanligt kranvatten. Mehrdads Mahdjoub nya teknik är mycket angelägen i en tid av ökat tryck på klimatsmarta och hållbara lösningar.

Du kan läsa mer om tekniken och Mehrdads företag Orbital Systems här.

The Smiling Group – 2014

Joakim Söderling, Oscar Carlsson, Linnea Söderling & Johan Forshällen

Smiling Cashew stipendiater

Foto: Copyright © The Smiling Group AB, All Rights Reserved.

2014 gick Stiftelsen Göra Gotts stipendium till The Smiling Group AB grundare; Joakim Söderling, Johan Forshällen, Linnea Söderling och Oscar Carlsson. Smiling Cashew har på kort tid lyckats etablera en hållbar verksamhet genom att leverera och sälja in Fairtrade-märkta cashewnötter från Gambia till Sverige och svenska företag. Fairtrade-konceptet går ut på att utrota fattigdom genom ”trade not aid” vilket Smiling Cashew är ett strålande exempel på. I den hårt kritiserade och inhumana nötindustrin har Smiling Cashew skapa en transparent värdekedja där onödiga omvägar kapats vilket har lett till att fler arbetstillfällen skapats och givit högre avkastning till bönderna i Gambia.

Denna prestation uppfyller till fullo Stiftelsen Göra Gotts kriterium på en värdig stipendiat. Smiling Cashew har förverkligat och drivit fram en idé som de själva trott på samtidigt som de verkar för en god samhällsutveckling och kommer på så sätt att fungera som viktig förebild för många andra unga. ”Smiling Cashew är typen av företag och projekt som Stiftelsen Göra Gott jobbar för att lyfta fram. Att dela ut stipendiet till personerna bakom Smiling Cashew våren 2014 känns mycket relevant. Den senaste tidens diskussioner om människans miljöpåverkan och att maten vi köper har nått oss genom schyssta villkor har väl inte undgått någon. Så att utse Smiling Cashew till stipendiat som med sin idé faktiskt funnit en lösning på ett reellt problem känns helt rätt.” säger stiftelsens ordförande Emma Wistrand.

 

SpotAhead.se – 2013

Efe Efeoglu, Patrik Rydén, Joar Wilk, Mihnea Vlad och Simon Nitzche

Spotahead_utdelningen1Foto: Copyright © Måns Lennstrand, All Rights Reserved.

Efe Efeoglu, Joar Wilk, Simon Nitzche, Mihnea Vlad och Patrik Rydén, är initiativtagarna till rekryteringsföretaget SpotAhead, en ny digital mötesplats för konsultbolag som söker IT/managementkonsulter. De får Göra Gotts stipendium 2013 och syns på bilden tillsammans med stiftelsens grundare Kia Orback, jämställdhetsminister och prisutdelare Maria Arnholm och kvällens moderator Jens Orback. Det som är unikt med Spotahead är hur själva rekryteringen går till. Företaget har hittat ett sätt att minska, både medveten och omedveten, diskriminering vid rekrytering. Genom att utesluta namn, kön, ålder och kontaktuppgifter i ett CV och enbart fokusera på kompetens och erfarenhet i den initiala rekryteringsprocessen skapar Spotahead med sin affärsidé en möjlighet till ett mer demokratiskt och jämställt klimat i Sverige.

Spotahead lyfter fram en beprövad idé, uppdaterad med modernt tänk och teknik och applicerar den i näringslivet. ”Detta är precis den typ av initiativ som Stiftelsen Göra Gott vill uppmärksamma! Att utse Spotahead till stipendiat som med sin idé faktiskt funnit en lösning på ett reellt problem känns helt rätt.” säger stiftelsens ordförande Emma Wistrand och fortsätter: ” Att de sedan dessutom visat att de utifrån en idé och vision kan bygga ett företag stärker oss i att stiftelsen hittat en riktigt bra förebild för andra unga människor.”

 

Julia Mjörnstedt – 2012

För sitt arbete med UngCancer

JuliaMjörnstedt

Julia Mjörnstedt har fått Stiftelsen Göra Gotts stipendium år 2012 för sin verksamhet UngCancer. Denna 26-åriga eldsjäl har kort efter sitt eget cancerbesked lyckats etablera en långsiktig verksamhet som inspirerar och stärker unga människor. Julia Mjörnstedt är en passionerad banbrytare som vände en svår situation till något värdefullt för tusentals unga människor i Sverige.

Denna prestation uppfyller till fullo Stiftelsen Göra Gotts syfte – att lyfta fram unga förebilder som Gör Gott. Julia Mjörnstedt är den perfekta stipendiaten. Julia Mjörnstedt är född 1985 och bosatt i Göteborg. Förutom att inspirera genom UngCancer driver Julia en blogg och kommunikationsbyrån Go Epic. ”800 unga människor drabbas varje år av cancer i Sverige och ofta hamnar de mellan barncanceravdelningar och vuxenvärlden. Styrelsen för Göra Gott är övertygad om att Julia Mjörnstedt gör skillnad med sitt engagemang och sin verksamhet.”

 

Behrang Miri- 2011

Förebild, inspiratör och tankeväckare

BM3

Behrang Miri har fått Stiftelsen Göra Gotts stipendium år 2011 bland annat för sitt sociala entreprenörskap. Denna svensk-iranske rappare har en unik förmåga att brygga över olika kulturer, generationer och sammanhang med sitt sociala engagemang, sin improviserade lyrik och sin värmande humor. Alla som sett Behrang Miri på scen som föreläsare och rappare förstår att han är nödvändig. Han är redo och angelägen för en betydligt större publik. Behrang Miris sociala entreprenörskap behövs och berör som förebild och tankeväckare.

Behrang Miri är född 1984 och bosatt i Malmö. Förutom att inspirera genom sina raptexter arbetar Behrang som artist, skådespelare, debattör, konferencier, entreprenör, programledare, krönikör, musikpedagog, föreläsare, projektledare och producent. Behrang har även arbetat med integration i kåkstäder i Fortaleza i nordöstra Brasilien.

”Styrelsen för Göra Gott är övertygad om att årets stipendiat Behrang Miri kommer att låta höra om sig långt utanför Malmö där han är verksam i dag. Vi behöver dig Behrang!” – Ragnar Boman, styrelseordförande.

 

Lina Thomsgård – 2010

Rättviseförmedlingen

L

Lina Thomsgård har fått Stiftelsen Göra Gotts första stipendium bland annat för sitt arbete med att starta Rättviseförmedlingen på FaceBook. Genom sitt initiativ för att få ut fler kvinnor i offentligheten har Lina på ett föredömligt sätt lyckats skapa ett engagemang i en fråga som tidigare varit obekväm för många unga kvinnor att engagera sig i. Lina har lyckats där många tidigare gått bet. Rätviseförmedlingen har på bara 3 månader skapat ett nätverk med över 13 000 deltagare och har lyckats förmedla hundratals kvinnor till uppdrag som alltifrån föredragshållarejournalister, till latinamerikakännare och experter som ljudproffs eller slagverkare.

Lina är 32-år och bor i Stockholm. Hon har ett förflutet som PR-ansvarig på EMI och PR-chef för MySpace Norden, samt DJ, skribent och festivalrrangör för Amnesty med mera. ”Lina Thomsgård har ett engagemang som är beundransvärt , säger Ragnar Boman ordförande i stiftelsen. Med sin bakgrund i den kommersiella musikbranschen visar hon också att kommersialism och samhällsengagemang kan gå hand i hand. Lina är verkligen en förebild och vi hoppas stipendiet ska inspirera andra unga att också göra verklighet av sina visioner.”