Det är öppet för alla att, när som helst under året, söka eller att tipsa om personer till vårt stipendium. Vi blir jätteglada för all hjälp vi kan få med att hitta nya potentiella Göra Gott stipendiater.

Stipendiet delas ut i april/maj varje år och sista dag för ansökan brukar ligga i slutet av mars samma år. Vi samlar på oss och spar alla ansökningar vi får in under ett år inför nästkommande urvalsprocess. Valet av stipendiat/stipendiater görs av samtliga i stiftelsens styrelse efter att alla nomineringar från året som gått presenterats och diskuterats. Stipendiumet delas ut till unga människor som har förverkligat och drivit fram en idé som de själva trott på, på ett sådant sätt att de kan tjäna som förebild för andra unga. Stipendiaterna ska ha verkat inom något av områdena som är avgörande för en god samhällsutveckling kommersiella ideer/näringsliv – opinion/demokrati – kultur/kreativitet. För att söka stipendiumet eller tipsa om någon man tycker borde uppmärksammas så skickar man en beskrivning av personen i fråga samt om dennes projekt till info@goragott.se.

Tips på vart man kan läsa mer om personen och arbetet får gärna bifogas ansökan.

Vi ser fram emot din ansökan!

Styrelsen Göra Gott

 

Vid frågor angående stipendiet och urvalsprocessen vänligen kontakta Beatrice Orback på beatrice@goragott.se.

info@goragott.se
Facebook
Twitter

Beatrice Orback

beatrice@goragott.se

One thought on “Tipsa oss

Comments are closed.