Den värld vi lever i är härlig. Men utmaningarna för de som ska ta vid, utveckla och möjliggöra att vi kan fortsätta leva i en härlig värld, de är många. Goda förebilder är ett viktigt inslag för att man ska lyckas med utmaningar. Och det är viktigt att hitta förebilder man kan identifiera sig med.

Att få unga människor att hitta förebilder bland andra unga människor för att se, bli inspirerade och motiverade av hur de klarat utmaningar som både kräver mod och styrka är alltså avgörande.

Stiftelsen Göra Gott har som syfte att lyfta fram unga förebilder som Gör Gott.

Stiftelsen förvaltar sitt kapital så att det varje år kan delas ut stipendier till unga människor som har förverkligat och drivit fram en idé de själva trott på, på ett sådant sätt att de kan tjäna som förebild för andra unga. Stiftelsen grundades år 2009 och har fram tills nu delat ut tio stipendier till Lina Thomsgård, Behrang Miri, Julia Mjörnstedt, Spotahead, The Smiling Group, Mehrdad Mahdjoubi, Antonia von Euler, Emely Crona Stenberg, Emma Ivarsson och Marta Daboczi och Joel Hellermark.

Stipendiaterna ska ha verkat inom områdena som är avgörande för en god samhällsutveckling    kommersiella ideer/näringsliv – opinion/demokrati – kultur/kreativitet.

Stiftelsens Göra Gott grundades av Kia Orback Pettersson i och med hennes 50 års dag i juni 2009. Året där efter delade stiftelsen ut sitt första stipendium. Kia har drygt femton års erfarenhet från olika befattningar inom detaljhandeln med fokus på marknad, koncept, etablering och utvecklingsfrågor. Till exempel har hon haft befattnignar som VD Sturegallerian, vVD Guldfynd-Hallbergs, affärsutvecklare på Apoteksbolaget.

Nästan lika lång erfarenhet har hon även från kommunikationsbranschen från både uppdrags- och konsultsidan. Fokus har varit på varumärkes- och affärsutveckling. Exempel på uppdrag är Securum/Castellum, NCC, Gröna Konsum, Vattenfall, DN. Kia Orback Pettersson är född 1959 och är i grunden Civilekonom. Mycket av hennes fritid går åt landstället och hennes växthus samt Friskis & Svettis där hon nu också sitter som Styrelseordf. för Riksorganisationen. Andra tidigare styrelseuppdrag för att nämna några har varit: Etac, Ramundberget, BoobDesign, Theia, Adara, Apoteket, Apoteket International, Ticket Travel Group, Hemtex, Tengbom Arkitekter, Forsen Projekt, Jernhusen. Idag sitter hon bland annat i styrelsen för Terracom, NAI Svefa, Kungsleden, JM, Garbergs, Ponderus Invest och Friskis & Svettis Riks.

Kia har fyra barn varav tre sitter med i Stiftelsens styrelse och fungerar som ansvariga för det dagliga arbetet med stiftelsen. Kia är inte själv med i styrelsen utan har lämnat det uppdraget till ovan nämnda döttrar samt tre ytterligare styrelsemedlemmar Maria Arnholm ordf. (Liberalerna, partisekreterare), Bob Johanson (Gernandt & Danielsson Advokatbyrå) samt Joel Persson (ICON, ICON Brands).

Stiftelsen har sedan 2016 stöd från Söderberg & Partners, både ekonomiskt och i juryarbetet, vilket gör att stiftelsens arbete kan fortsätta utvecklas.

Styrelsen

Stiftelsen Göra Gotts styrelse består av fem ledamöter och en ordförande. Styrelsen huvudsakliga uppgift är att informera och sprida kunskap om stiftelsen och dess ändamål samt att årligen besluta om stipendiat. Det vardagliga arbetet sköts av grundaren Kia Orback-Petterssons döttrar; Jacqueline, Beatrice och Filippa som också ingår i stiftelsen styrelse. Stiftelsens styrelse arbetar utan ersättning.

IMG_0022

Maria Arnholm – Ordf.

Bob Johanson
Bob är advokat med löparintresse. Bob är delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och hans verksamhetsområden är framförallt aktiemarknad, företagsförvärv och fastighetstransaktioner. Bob är bland annat styrelseordförande för Tenzing, en av Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetstransaktioner. Bob är även medlem i International Bar Association.

Joel Persson
Joel är grundare och chefredaktör på tidningen ICON och vd för den kreativa studion ICON Brands som hjälper företag som Inter IKEA och H&M Foundation med content och kommunikation. När han inte snickrar på sommarhuset i Mariefred eller springer ultralopp brukar han föreläsa på Berghs School of Communication.

Jacqueline Järmens
Jacqueline är född 1984. Efter journalistikprogrammet på Östra Real gick Jacqueline reseledarutbildningen på VingResor, parallellt jobb på Eventyr som projektledare för event med såväl 20 rörmockare i Dublin som 200 ÅF-anställda i Åre. Idag arbetar Jacqueline som VD på Octanorm Nordic AB. Våren 2012 fick hon också sitt diplom som Marknadsekonom efter 2 års kvällsstudier på IHM Business School. Jacqueline är F&S-ledare i jympa, alltid på G och alltid glad!

Beatrice Orback
Beatrice är född 1985. Åren 2005-2011 läste hon Civilingenjör i Molekylär bioteknik vid Uppsala universitet med avbrott för en avstickare till Heidelbergs universitet i Tyskland 2009 som Erasmusstipendiat. Idag arbetar hon som med försäljning och är VD på LAB Diagnostics Nordic i Stockholm. Beatrice har en förkärlek för grönsaksodling även om skörden inte alltid blir den rikaste.

Filippa Orback
Filippa är född 1987 och hemkommen från London där hon arbetade som strateg för den digitala byrån AKQA. Idag arbetar hon som Marknads- och Webbchef på Odd Molly i Stockholm.