Joel Hellermark – 2019

AI som gör reell skillnad för unga:
Stiftelsen Göra Gott stipendium går i år till Joel Hellermark, grundare av Sana Labs.

Under 2017 lade 22-åriga Joel Hellermark grunden till att vem som helst kan lära sig vad som helst. Hans bolag Sana Labs har tagit sig an den stora utmaningen att individanpassa utbildning och erbjuder idag en maskininlärningsplattform som skräddarsyr digitala utbildningskurser. Joel har gett förutsättningar för att fler ska utbilda sig, mer, enklare och bättre. Därmed bidrar han till att Göra Gott och till en bra samhällsutveckling. Individanpassning gör inte bara att utbildningen bli mer effektivt utan framför allt mer tillgänglig. Inte bara för att den är digital och därför tillgänglig för alla som inte har nära till skolor och bra utbildningsplatser. Utan även till alla som har svårt att ta till sig ”skolsalsutbildningar” pga. språket eller andra inlärningshinder (läs- och koncentrationssvårigheter m.m.). I dag prenumererar utbildningsbolag i USA, Storbritannien och i Sverige på Sanas AI-plattform.

Joel Hellermark revolutionerar hela utbildningsbranschen redan vid 22 års ålder – det vill stiftelsen uppmärksamma och stödja, därför får Joel 2019 års Göra Gott stipendium.

Stiftelsen Göra Gott fyller 10 år i år, många av de gångna årens stipendiater har fortsatt göra stora avtryck för en god samhällsutveckling. Bland stipendiaterna kan nämnas Lina Thomsgård (2010), Smiling Cashew (2015), Merhdad Mahdjoubi (2016), och Heja Livet (2017).

Idén till Stiftelsen Göra Gott växte fram ur instiftaren, Kia Orback Pettersson, tankar kring de framtida utmaningarna som väntar unga. För de som ska ta vid, utveckla och möjliggöra att vi kan fortsätta leva i en härlig värld, så är utmaningarna dessvärre många. Goda förebilder är ett viktigt inslag för att man ska lyckas med utmaningar. Att få unga människor att hitta förebilder bland andra unga människor för att se, bli inspirerade och motiverade av hur de klarat utmaningar som både kräver mod och styrka är alltså helt avgörande.

”Att nu återigen få dela ut ett stipendium till en ung förebild gör mig så glad och lycklig! Stiftelsens styrelse, som utser stipendiater, har än en gång hittat en mycket värdig stipendiet, som ger oss alla hopp och framtidstro. Det är min starka övertygelse är att dessa personer är superviktiga förebilder för alla unga!” – säger Kia Orback Pettersson. Årets utdelning sammanfaller med instiftarens 60 årsdag, stiftelsen startade som en 50 årspresent till henne själv, för att på så sätt kunna lyfta fram unga förebilder

Du kan läsa mer om Sana Labs här.