I maj 2017 fick Emely Crona Stenberg stiftelsens stipendium för sitt initiativ och driv av det kvinnliga nätverket Heja Livet. Juryns motivering löd:

Med hängivenhet, engagemang och hoppfullhet har Emely initierat och drivit nätverket Heja Livet. En samlingsplats på Facebook för kvinnor med närmare 40,000 medlemmar där kvinnor är med varandra, inte emot varandra. En plats där medlemmar uppmuntrar och lyfter fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, en plats där tabun lyfts och idéer kommer till liv. Heja Livet har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ett varmare sociala medier klimat i en annars hård och kravfylld samtid och denna prestation uppfyller till fullo Stiftelsen Göra Gotts kriterium på en värdig stipendiat. Emely har med Heja Livet förverkligat och drivit fram en idé som hon själv trott på samtidigt som hon verkar för en god samhällsutveckling och kommer på så sätt att fungera som viktig förebild för många andra unga.

Dagens Industri_Heja Livet inzoomad

Emely och kompanjonen Caroline Levy intervjuas i anslutning till utdelningen av Dagens Industri.

Heja Livet uppmärksamades även av Tv4 Nyhetsmorgon. Klippet går att se här!

Stipendium2017_4_förminskad

Ceremoni2017_förminskad

Foto: Sofie Stenmark

Fler bilder och info om utdelningen hittar ni på vår facebook-sida.