2015 var året som Stiftelsen valde att titta lite extra på vad som görs för vår miljö och en hållbar livsstil. Mehrdad Mahdjoubi fick Stiftelsen Göra Gotts stipendium för sin banbrytande dusch som uppmärksammats världen över. Den patentskyddade tekniken som Mehrdad Mahdjoubi utvecklat återvinner vatten för användning i hushållsprodukter. Den möjliggör ett av världens mest avancerade och effektiva duschsystem som sparar över 90 procent vatten och 80 procent energi samtidigt som vattnet blir renare än vanligt kranvatten. För en dusch behövs endast en tiondel vatten av vad en dusch förbrukar idag. Mehrdads Mahdjoub nya teknik är mycket angelägen i en tid av ökat tryck på klimatsmarta och hållbara lösningar.

Här kan du lära dig mer om produkten och se tekniken bakom duschens reningssystem.

PM Nilsson, Mehrdad Mahdjoubi Stipendieutdelning 2015

PM Nilsson, Mehrdad Mahdjoubi och Kia Orback-Pettersson på Göra Gotts Stipendieutdelning 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagets hemsida finner du här.